Înscrieri în învăţământul primar 2018

Toate informaţiile necesare le veţi găsi aici.
Plan de şcolarizare învăţământ primar / clasa pregătitoare 2018:
– 4 clase / 100 locuri:
3 clase / 75 locuri – învăţământ tradiţional
1 clasă / 25 locuri – alternativa educaţională Step by Step: detalii aici
Programul “Şcoala după Şcoală”, avizat ISMB
Programul de completare / validare a cererilor tip de înscriere conform metodologiei: luni – vineri, în intevalul orar 8.00-18.00.
• Criterii specifice de departajare privind înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018 – 2019
ÎNVĂŢĂMÂNTUL TRADIŢIONAL
Nr. Crt.
Criteriul specific
Lista documentelor doveditoare pentru îndeplinirea criteriului
1
Un părinte are locul de muncă în circumscripţia şcolară a Şcolii Gimnaziale “Ionel Teodoreanu”
Adeverinţă eliberată de societatea la care este angajat părintele.
2
O rudă până la gradul IV (excluzând frate / soră) a viitorului elev este elev al Şcolii Gimnaziale “Ionel Teodoreanu”  
Cerere de eliberare a unei adeverinţe;
Adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ.
3
Un frate / o sora / un parinte a fost elev / eleva a Scolii Gimnaziale “Ionel Teodoreanu”
Cerere de eliberare a unei adeverinte;
Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant.
• Criterii specifice de departajare privind înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018 – 2019
ALERNATIVA EDUCAŢIONALĂ STEP BY STEP
Nr. Crt.
Criteriul Specific
Lista documentelor doveditoare pentru indeplinirea criteriului
1
Viitorul elev a frecventat gradinita intr-o alternativa educationala
Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant prescolar.
2
Un frate / o sora / sau o ruda pana la gradul IV a viitorului elev a absolvit invatamantul primar in alternativa educationala Step by Step
Documente care dovedesc gradul de rudenie (certificate de nastere, certificate casatorie parinti,…);
Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant.
3
O ruda pana la gradul IV (excluzand frate / sora) a viitorului elev este elev al Scolii Gimnaziale “Ionel Teodoreanu”  
Dovada gradului de rudenie;
Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant
Vă aşteptăm cu drag într-un spaţiu primitor în care copiii noştri se vor simţi… ca acasă

Săli de clasă destinate activităţilor specifice clasei pregătitoare