ÎNSCRIERI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2022

Toate informaţiile necesare le veţi găsi aici.
 
Propunere plan de şcolarizare învăţământ primar / clasa pregătitoare 2022:
 
– 3 clase / 66 locuri – învăţământ tradiţional
– 1 clasă / 22 locuri – alternativa educaţională Step by Step.
 
– 11 aprilie – 10 mai 2022- completare cereri(online sau depuse la unitatea de învăţământ)

               Documente necesare la înscriere:
 
1. Cererea de înscriere în clasa pregătitoare 2022
2. Recomandarea de la grădiniță/rezultatul evaluării copilului de la CJRAE/CMBRAE (pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în
perioada 1 septembrie-31 decembrie 2022)
3. Copie a actului de identitate al părinților/părintelui
4. Copie a certificatului de naștere al copilului
5. Alte documente în funcție de starea civilă a părinților
 
Programul de completare / validare a cererilor tip de înscriere conform metodologiei:
 
luni – joi         8.00-18.00,
vineri             8.00-17.00
 

Ø  Mesaj pentru părinți: Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dumneavoastră și al celorlalți părinți.

– Criterii specifice de departajare privind înscrierea în învăţământul primar traditional pentru anul şcolar 2022 – 2023
 
Nr. Crt.
Criteriul specific
Lista documentelor doveditoare pentru îndeplinirea criteriului
1
Un părinte are locul de muncă în circumscripţia şcolară a Şcolii Gimnaziale “Ionel Teodoreanu”
Adeverinţă eliberată de societatea la care este angajat părintele.
2
O rudă până la gradul IV (excluzând frate / soră) a viitorului elev este elev al Şcolii Gimnaziale “Ionel Teodoreanu”  
Cerere de eliberare a unei adeverinţe;
Adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ.
3
Un frate / o sora / un parinte a fost elev / eleva a Scolii Gimnaziale “Ionel Teodoreanu”
Cerere de eliberare a unei adeverinte;
Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant.
 
– Criterii specifice de departajare privind înscrierea în învăţământul primar ,alternativa educaţională Step by Step pentru anul şcolar 2022 – 2023
 
Nr. Crt.
Criteriul specific
Lista documentelor doveditoare pentru îndeplinirea criteriului
1
Un frate/o sora sau o ruda pana la gradul IV a viitorului elev a absolvit invatamantul primar in alteranativa educationala Step by Step
Documente care dovedesc gradul de rudenie (certificate de nastere , certificate de casatorie parinti)
 
Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant
2
 
Viitorul elev a frecventat gradinita intr-o alternativa educationala

Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant

3
O ruda pana la gradul IV (excluzand frate/sora) a viitorului elev/eleva al/a Școlii Gimnaziale “Ionel Teodoreanu”

Dovada gradului de rudenie ;

Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant